Решение № 221/2013 г. по т. д. № 529/2012 г. на ВКС