Подобренията в светлината на учредено право на строеж

адв. Росица Кебеджиева I. Исторически правото на строеж произхожда от римското частно право и има своя първообраз в дългосрочния договор за наем, с който градовете отдавали на безимотни общински места за застрояване. По-късно такива договори започнали да се сключват и между частни лица1. В съвременните условия собственикът на един поземлен имот учредява в полза на  Прочети още …