Финансовият лизинг като особен вид инвестиционен кредит. Разлики с обикновения лизинг. Предсрочна изискуемост при финансовия лизинг. Погасителна давност за лизинговите вноски