Някои гражданскоправни последици на деянието по чл. 12а от НК /вредоносното задържане на престъпник/