Възлагане на вземането за събиране или вместо плащане по чл. 510 от ГПК